Om oss

AFFÄRSIDÉ

Med stor erfarenhet, god service och stort engagemang ska Sundbergs Åkeri AB vara kundens självklara val vid transport, kranlyft, avfallshantering och materialinköp.

OM SUNDBERGS ÅKERI

Sundbergs Åkeri är ett familjeägt företag i tredje generationen där passion för yrket och ett stort engagemang alltid varit tydliga ledord i vår verksamhet.

1938 startade Gustav Sundberg åkeriet tillsammans med sin bror Gunnar. De vanligaste körningarna var då timmer, spannmål, djur, koks och andra varor. 1961 började sonen Jan-Olof som 14-åring att hjälpa sin far på jobbet och tjugo år senare tog han helt över företaget som då endast levererade timmertransporter.

I dag ägs och drivs företaget av Jan-Olof och sonen Johan och under de senaste tio åren har verksamheten växt och utvecklats till att utöver timmertransporter främst fokusera på entreprenadtransporter, materialförsäljning, kranbilstjänster och avfallshantering.

Våra bilar och övriga maskiner utgår ifrån Källeryd som ligger i Herrljunga kommun där vi har garage, kontor, mellanlagring och uppställningsplats. Vi sysselsätter ca 20 chaufförer och utför transporter främst i Västra Götaland men varje vecka avgår även transporter till flera andra platser i hela landet.

sundbergs_historia_Gustav
 • 2016

  februari, 16 Entreprenad växer

  Entreprenadsidan växer allt mer och företaget satsar mer och mer på anläggningsarbeten och materialförsäljning.

 • 2015

  februari, 16 Satsar på avfallhantering

  Sundbergs investerar i containeras & flak och börjar arbeta lokalt med avfallshantering.

 • 2011

  februari, 16 Investering i kranbil

  Företaget köpte en ny kranbil med Sveriges då största lastbilsmonterade kran

 • 1981

  februari, 12 Jan-Olof tog över

  Vid den här tiden utförde åkeriet endast timmertransporter

 • 1938

  januari, 16 Företaget grundades

  Gustav Sundberg startade åkeriet tillsammans med sin bror Gunnar. Lastbilen drevs på gengas och de vanligaste körningarna var timmer, spannmål, djur, koks och andra varor.

KVALITET, MILJÖ & SÄKERHET

KVALITET

Med ett ständigt förbättringsarbete vad gäller trafiksäkerhet och miljöoptimering ser vi tillsammans till att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Vi är bra på att hitta effektiva och gynnsamma logistiska flöden och vi jobbar hårt på att sänka CO2 påverkan och minska bränsleförbrukningen.

Fortlöpande utveckling av såväl medarbetare, organisation och teknisk utrustning ser vi som en självklarhet för att kunna behålla hög kompetens och god service inom företaget. Alla våra chaufförer har fått vidareutbildning i Skogskvalité på väg och Krankunskap & Kranhydraulik vidare har våra arbetsledare fått ytterligare utbildning i Arbete på väg och Miljökunskap.

MILJÖ

Lean Haulage och Volvos Dynafleet är verktyg som hjälper oss att ständigt ha god uppföljning på bränsleförbrukning, utsläpp, hastigheter och körsätt bland alla chaufförer och bilar. Programmen hjälper också till med positionering via GPS vilket ger bättre transportplanering och noggranna uträkningar för att hitta ett både ekonomiskt och miljömässigt optimalt körsätt.

Sedan juni 2015 körs Sundbergs alla bilar på HVO som är ett 100 % förnybart bränsle. Fördelarna är många och ur miljösynpunkt är de otroliga då CO2 utsläppen beräknas minska med upptill 90%. Detta gör att vi idag kan erbjuda alla våra kunder transporttjänster med betydligt mindre miljöpåverkan än tidigare.

Läs mer om HVO och vårt miljöarbete i vår miljöpolicy

SÄKERHET

För att förbättra vårt säkerhetstänk har vi antagit Åkeriföreningens TS-policy och från och med 2010 så har alkolås installerats i alla våra nya bilar.

För att transportsverige ska fungera och må bra är sund konkurrens på lika villkor ett måste. Därför är vi en del av Sveriges Åkeriföretags satsning ”Fair Transport” där man vill lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.