Miljö & certifikat

MILJÖPOLICY

Vad är HVO och hur förbättrar det transporterna på Sundbergs?

HVO står för (Hydrogenated Vegetable Oil) och framställs genom hydrering av växt- och djurfetter och kemiskt sett är det närmast identiskt med fossil diesel. Bränslet tillverkas av rapsolja och slaktavfall vilket skapar ett bränsle som är mindre giftigt, och i sin tur ger mindre utsläpp. Det är även fritt från svavel och aromater och vid kallstart så har man även mindre kallstartsrök.

I och med vår övergång till HVO så räknar vi med att minska våra koldioxidutsläpp med mer än 90 %. När bränslet används tillsammans med våra Euro6 klassade lastbilsmotorer blir det dessutom än mer effektivt. Motorerna, som sitter i alla de lastbilar som tillverkats efter 2014, arbetar så pass bra tillsammans med bränslet så att man i princip kan säga att dessa bilar släpper ut renare luft än vad motorn tar in.

Viktigt att klargöra är att det inte endast är lastbilarna på företaget som körs på HVO utan även alla andra fordon som tidigare körts på syntetiskt diesel. Detta gör att även arbete som utförs av exempelvis lastmaskin eller materialhanterare också blir betydligt mer miljöeffektivt.

Bytet till HVO har sett till att vi kommit ett stort steg framåt i vårt miljöarbete på företaget och som kund hos oss kan man enkelt motivera Sundbergs som leverantör om målsättningen är att sänka sitt företags miljöpåverkan betydligt i samband med sina transporter.

FAIR TRANSPORT

Som ett led i vårt arbete med kvalité, ansvar, miljö och trafiksäkerhet så har vi på Sundbergs sedan våren 2019 valt att registrera oss som Fair Transport-företag. På så sätt möjliggör vi för transportköpare att välja rätt bland transportföretagen. Samtidigt stärker vi en seriös och ansvarstagande åkerinäring i en allt hårdare konkurrens.

Budskap Fair Transport

Fair Transport syftar till att verka för hållbara transporter: både gällande ansvar för företag och medarbetare, för miljö och klimat och för trafiksäkerhet.

Fair Transport är grunden för en hållbar affär. Konkurrensen om lägsta pris ska ersättas med kvalitet.

Det är viktigt att synliggöra hållbara transporter så att valet ska bli självklart. Som en jämförelse ska det vara lika självklart att välja en hållbar transport som att köpa miljömärkt i livsmedelsbutiken.

Fair Transport tål granskning och skapar trygghet för dig som transportköpare.

Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart. Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.

Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar.

fair transport värdegrund