HYRA CONTAINER

AVFALLSHANTERING & ÅTERVINNING

Sundbergs Åkeri hjälper dig med din avfallshantering och återvinning – snabbt, enkelt och effektivt. Hos oss kan du hyra container och flak som passar just din verksamhet och vi levererar dem självklart till den adress du önskar. Avfallet tar vi sedan hand om och återvinner.

HYRA CONTAINER

Hos oss kan du hyra container i storlek mellan 10-40 kubikmeter. Det finns täckta och låsbara varianter samt även särskilda containers för asbest.

Priset för transport och hyra av container varierar mellan storlek samt avstånd till leveransadressen. Beroende på vad du sedan slänger i containern så varierar även avgiften för avfallet vid tippning. Vår sorteringsguide ger dig mer information om vad du får slänga i containern.

VÅRA CONTAINERS

Den container som vi hyr ut mest. Används gärna vid byggen eller vid röjning i trädgårdar då den är mindre och mer smidig i storleken. Öppen upptill och avfall kastas i ovanifrån.

Cirkamått: H=1,7 m B=2,0 m L=3,5 m

Likadan som den öppna containern men här finns möjligheten att även fälla ner och öppna den bakre delen. På så sätt kan man exempelvis köra in med skottkärra eller mindre trädgårdsmaskin och tippa sitt avfall. Även öppen upptill så att avfall kan kastas i ovanifrån.

Cirkamått: H=1,7 m B=2,0 m L=3,5 m

Likadan som den öppna containern men med tak. Skräp och avfall slängs ifrån luckan på framsidan eller sidorna. Önskar man skydda sitt avfall från exempelvis regn eller snö så bör man välja denna.

Cirkamått: H=1,7 m B=2,0 m L=3,5 m

Perfekt när du vill förvara och/eller transportera något mer skyddat. Containrarna är ventilerade men släpper inte in väta. Dörrar finns baktill som möjliggör enkel lasting vilka också är låsbara om man önskar.

Cirkamått: H=2,6 m B=2,5 m L=6,0 m

Ett bra alternativ när man har större mängder avfall. Flaket är öppet upptill men inte så höga lämar vilket för att man enklare kan slänga in avfall, den har också dörrar baktill som kan öppnas om man vill gå eller köra in i containern.

Cirkamått: H=1,6 m B=2,5 m L=6,0 m

Används främst när man har riktigt stora mängder avfall. Vanlig vid byggarbetsplatser, stora rensningar eller när man har större mängder skrymmande avfall som exempelvis trä. Flaket är öppet upptill men har högre lämmar vilket gör att man kan behöva ”hjälp” för att slänga avfallet, den har också dörrar baktill som kan öppnas om man vill gå eller köra in i containern.

Cirkamått: H=2,77 m B=2,5 m L=6,0 m

Likadan som det öppna krokflaket men här med alternativet att kunna dra över en presenning över flaket upptill.

DU KAN HYRA CONTAINER FÖR FÖLJANDE AVFALL

 • Asbest
 • Betong
 • Blandat avfall
 • Brännbart avfall
 • Däck
 • Deponi
 • Farligt avfall
 • Gips
 • Glas
 • Gödsel
 • Kakel
 • Klinker
 • Kontorspapper
 • Metaller
 • Papper
 • Plast
 • Ris
 • Skrot
 • Slam
 • Stubbar
 • Tegel
 • Tryckimpregnerat
 • Trä
 • Trädgård
 • Wellpapp