TMA BIL

TMA

Vid vägarbeten eller olyckor kan vårt TMA-skydd ge ett bra skydd och uppmärksamhet i trafiken. De skyddar vid arbeten utmed vägarna, både vid planerade insatser likväl som akuta insatser.

Vi hyr ut TMA-lastbil med chaufför och skyddet kopplas enkelt efter lastbil eller arbetsfordon. Fordonet blir då en så kallad ”kuddbil” som används som krockskydd vid ex bärgning, vägarbeten och olyckor.  Skyddet sitter tillsammans med en LED-tavla som kan visa över 100 olika budskap anpassade till situationen i fråga som exempelsvis hastighetsbegränsning eller varningstext för att minska risken för olyckor.

GODKÄNT AV TRAFIKVERKET

Vårt TMA-skydd är godkänt av trafikverket och är utrustat med både ljuspil och VMS-tavla. Bilarna som utrustas med skyddet uppfyller kraven för alla vägklasser och chaufförerna är välutbildade, innehar digitalt förarbevis och ID06.

Vi utför TMA-körningar främst i Västsverige och kan stationera bil & chaufför på plats vid längre projekt.

VAD ÄR TMA?

Truck Mounted Attenuator (TMA), även kallat ”TMA-bil”, är ett påkörningsskydd som används vid framför allt vägarbeten.  Skyddet består av ett deformationsblock med tillhörande ljustavla som monteras baktill på ett arbetsfordon eller vanligare på en lastbil. TMA-bilen står uppställt vid ett kortare fast vägarbete som till exempel bärgning och servisarbete för att ge skydd åt de som utför arbete på vägen samt att skydda passerande trafikanter. TMA används också vid räddningsinsatser vid till exempel trafikolyckor.