Jan-Olof Sundbergs Åkeri AB har idag tecknat avtal med Löf-gruppen AB om förvärv av samtliga aktier i Å. Löfs Åkeri AB.

”Vi är glada att kunna genomföra förvärv av Löfs Åkeri. Löfs är ett välskött och lönsamt företag med en verksamhet som kompletterar Sundbergs på ett mycket bra sätt och som också möjliggör båda bolagens fortsatta utveckling”.
Lönsamhet inom våra segment är starkt beroende av en god transportlogistik. Med fler resurser totalt sett når vi en större flexibilitet som kommer båda bolagens kunder till nytta”, säger Roger Zonbrant, VD Sundbergs Åkeri.

Tillträde sker idag 2 december 2019.